آرشيو تصاوير  «

نکتۀ بهداشتی ماه  «

 

عناوین زیر، شامل مقالات و نکات مفیدی به زبان عامیانه و غیر تخصصی

در ارتباط با کلیه مسایل پیرامون بهداشت دهان و دندان و دندانپزشکی می باشند.

شما نیز می توانید مقالات و نوشته های خود را در این زمینه

که می تواند برای دیگران نیز جالب و ارزشمند باشد، برای ما

و به نشانی آدرس پستی و یا آدرس الکترونیک زیر ارسال نمایید

تا در صورت تأیید، با نام خودتان در این صفحه ثبت گردد.

برای اطلاعات بیشتر به موارد قانونی مراجعه شود.

e-mail: articles@drmajidnoorian.ir

* * * * *

 
 

 

 

  موفقیت دندانپزشکان ایرانی در سیزدهمین کنگره فدراسیون جهانی لیزر در دندانپزشکی

  دندان درد تمساح {طنز}

  بیست و سوم فروردین؛ روز دندانپزشک

  موفقیت دندانپزشکان ایرانی در کنگره دوازدهم فدراسیون جهانی لیزر در دندانپزشکی

  منشور حقوق بیمار در ایران

  ديدگاهـهای نويـن دندانپزشکی معاصر

  در هنگام درمان های دندانپزشکی، چگونه بر اضطراب خود غلبه کنیم؟

  مامان، من چطوری مسواك بزنم؟ (چرا دندانها تغییر رنگ می دهند؟)

  چرا دندانها تغيير رنگ می دهند؟ (چرا دندانها تغییر رنگ می دهند؟)

  لزوم رعایت بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری

  بچه هایمان را با روپوشهای سفید، آشتی دهیم

 

 
 

 

 
 

ثبت مقالات در سایت لـزوماً به معـنای تأییـد مندرجات آن نیست و درج مطالب بازدید کنندگان از سایت به دلیل احتـرام به آراء و نظرات آنان می باشد.

تنها مقالات و نوشته هایی ثبت می گردنـد کـه با ذکر منبع و نـام و مشخصات فرستنده، ارسال شده باشند.

مديريت سایت در اصلاح، حذف و ویرایش مطالب رسیده آزاد است.

 •

 

 

 •

 

 •

 
 
 

Farsi Font Problem | Dental Links | Terms of Use | Contact Us | © 2009-12 Majid Noorian, D.D.S.