نکتۀ بهداشتی ماه  «

نسخه فابل چاپ اين عنوان  «

بازگشت به فهرست عناوين  «

 

دهان و دندان تنها جهت خوردن و آشامیدن کاربرد ندارند بلکه نقش های دیگری نیز در زندگی انسان بازی می کنند؛ کاربردهایی همچون ایجاد اصوات، صحبت کردن و بیان احساسات و عواطف.

 

 

در عمل خوردن و بلع غذا، دهان و دندان به صورت یک ماشین خردکن عمل می کنند. ابتدا دندانهای جلو غـذا را برش داده، دندانهای کناری آن را پاره و خرد می کنند و نهایتاً دندانهای آخـر غـذا را له کرده و نرم می نمایند. این لقـمه آماده باحرکات زبان و گونه به خوبی با بزاق مخلوط شده و آماده بلعیدن می گردد.

با عمل صحبت کردن، نقش مهم دهان در تأمین یکی از نیازهای اساسی انسان یعنی برقـراری ارتباط با دیگـران مشخص می گردد. با هر بار صحبت کردن، اصوات تولید شده به وسیله طنابهای صوتی حنجره، به محیط دهان منتقل شده و در آنجا با همکاری و هماهنگی لبها، زبان و دندانها به صورت مورد نیاز ادا می شوند.

دهان همچنین در بیان احساسات و شکل دادن به چهره نیز مؤثر است. احساساتی همچون لبخند زدن، گریستن، بوسیدن و ...

 

 

بیماری و آسیب هر یک از قسمتهای حفره دهان و یا دندانها و نیز از دست دادن هر کدام از دندانها، می تواند منجر به ایجاد مشکلاتی از قبیل اختلال در هضم غذا، اختلال در روان صحبت کردن و ایجاد ظاهری نازیبا برای چهره گردد که اینها نیـز به نوبـه خود بر سلامت جسمی و روانی انسـان تأثــیر می گذارند.

 

با انجام یکسری مراقبتهای روزانه در منزل و نیز معاینات مرتب و دوره ای دهان و دندان، می توان از بروز این اختلالات و گرفتاری ها جلوگیری به عمل آورد و خود و دیگران را از چهره ای بشاش و سالم که با یک لبخند سالم به تکامل می رسد، محروم نساخت.

 

 

   

Farsi Font Problem | Dental Links | Terms of Use | Contact Us | © 2009-13 Majid Noorian, D.D.S.