نکتۀ بهداشتی ماه  «

نسخه فابل چاپ اين عنوان  «

بازگشت به فهرست عناوين  «

 

استفاده از نخ دندان به حذف پلاک از ناحیه بین دندانها که با مسواک زدن قابل تمیز شدن نیست، کمک می کند.

از آنجاییکه پوسیدگی دندان و بیماری لثه اغلب از این نواحی شروع می شود، استفاده روزانه از نخ دندان اکیداً توصیه می گردد.

 
 

 

   

 

حدود 40 سانتیمتر از نخ دندان را از بسته آن جدا ساخته و دو سر آن را دور انگشتان میانی دو دست خود بپیچانید.

 
 
 

 
 
 
 
 

 

نخ را محکم بین انگشتان میانی و شست خود نگاه داشته و با انگشتان شست به آرامی و با دقت بین دندانهای بالایی وارد کرده و به زیر شیار لثه ببرید.

از حرکت و تماس ناگهانی نخ دندان با لثه خودداری کنید. این عمل باعث آسیب لثه و خونریزی آن خواهد شد.

 

 

 

 

با خم کردن نـخ به دو طـرف یک دندان و با حرکت بالا و پاییـن و عقب و جلو پلاکهای زیـان آور را بردارید. سپس با خم کردن نخ به سمت دندان مجاور، سطـح آن دنـدان را نیز از وجود پلاک و ذرات غذایی تمییز نمایید.

 

 

 

 

نخ دندان را با انگشتان اشاره به آرامی از بین دندانهای پایینی رد کنید. دوباره آن را به دو طرف دندان خم کـرده و  همان حرکات را انجام دهید.

 

 

 

 

اين اعمال را برای كليه دندانها تكرار كنيد.

 

 

 

 

بعد از تمیز کردن یک یا دو دندان و یا رشته رشته شدن نخ، با جابجا کردن نخ بین دو انگشت، از قسمت سالم نخ استفاده کنید.

 

 

 

نـكات مفـيد..................................................................................................................................

 

با اولـین تلاش ناامید نشوید. استفاده از نخ دندان یک مهارت است که باید با تمرین بدست آید. بعد از مدتی کوتاه و با یادگیری این مهارت، این کار فقط چند دقیقه از وقت شما را خواهد گرفت.

اگر انگشتان ماهری برای این کار ندارید، استفاده از نگهدارنده های نخ دندان ممکن- است برایتان مفید باشد.

سعی کنید از یک الگوی منظم استفاده کنید (به طور مثال نخ کشیدن دندانهای فك بالا از راست به چپ و سپس فك پايين از چپ به راست) تا تمیز کردن هیچ کدام  از دندانها فراموش نشود.

طی چند روز اول استفاده از نخ دندان ممکن است لثه های شما خونریزی داشته و یا زخم شوند. بهبود زخمها و توقف خونریزی طی چند روز پس ذ اک میکروبی و باکتریها متوقف خواهد شد.

دقت داشته باشید که بیشتر بچه ها ممکن است تا پیش از سن 10 سالگی، به تنهایی قادر به استفاده صحیح از نخ دندان نباشند. در این صورت این کار یکی از وظایف والدین خواهد بود.

ممکن است برای کودکان، استفاده از حلقه نخ راحتـتر باشد. حدود 25 سانتیمتر از نخ دندان را جدا کرده و دو طرف آنرا به هم گره بزنید. سپس آنرا محکم بین انگشتان شست و اشاره خود نگاه داشته و از آن برای تمییز کردن دندانهای کودک استفاده کنید.

از دندانپزشک خود برای تشریح نحوه استفاده صحیح از نخ دندان، کمک بگیرید.

 

 
 

 

 

 
   

Farsi Font Problem | Dental Links | Terms of Use | Contact Us | © 2009-13 Majid Noorian, D.D.S.