نکتۀ بهداشتی ماه  «

نسخه فابل چاپ اين عنوان  «

بازگشت به فهرست عناوين  «

 

مسواك زدن، باعث حذف پلاك ميكروبی و ذرات غذایی از سطح دندانها ميگردد.

پلاك ميكروبی دشمن اصلی دندان و لثه است و نقش اوليه و مهمی در بيماريهای حفره دهان، از قبيل پوسيدگی دندان و بيماری لثه دارد.

بهترين راه حذف پلاك از سطح دندان انجام يكسری مراقبتهای روزانه در خانه شامل مسواك زدن و بعضی از اشكال تميز كردن ناحيه بين دندانها می باشد.

 
 

 

 

روشی كه در زير بيان گرديده، معمولترين روش مسواك زدن می باشد. با اين حال جهت مطمئن شدن از كاربرد روشی كه احتياجات مورد نياز شما را برآورده می سازد حتماً با دندانپزشك خود مشورت نماييد.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

مقدار مناسب از يك خمير دندان حاوی فلورايد، بر روی مسواك قرار دهيد به گونه ای كه به داخل موهای مسواك فرو رود.

 

 

 

 

با حركات عقب جلو، سطوح بيرونی، سطوح پشتی و سطوح جونده دندانهای آسياب و سطوح بيرونی دندانهای جلو را تميز كنيد.

اين عمل باعث ايجاد كف بر روی دندانها میگردد. سعی نماييد تا انتهای مسواك زدن، كف حاصل از خمير دندان بر روی دندانها باقی بماند تا فرصت كافی جهت تأثير فلورايد بر روی مينای دندان مهيا گردد.

 

 

 

 

موهای مسواك را با زاويه 45 درجه نسبت به محور طولی دندانها، در ناحيه اتصال لثه و دندان (شيار لثه ای) قرار دهيد و با حركات چرخشی از سمت لثه به سمت نوك دندان پلاكها و ذرات غذايی ناحيه شيار لثه و بين دندانها را تميز كنيد.

اين عمل را برای سطوح بيرونی و پشتی كليه دندانها تكرار كنيد.

موهای مسواك شما در هر زمان يك و يا دو دندان را تميز میكند. با تغيير موقعيت موهای مسواك به طور صحيح و با نظم خاص (به طور مثال مسواك كردن دندانهای فك بالا از راست به چپ و سپس فك پايين از چپ به راست)، كليه دندانها را  تميز كنيد.

 

 

 

 

برای تميـز كردن سطح پشتی دندانهای جلو، مسواك را عمـودی گرفته و حركات عقب جلو را انجام دهيد.

 

 

 

 

مسواك زدن زبـان نيـز در احساس طراوت و تازگی تنفس مفيد و مؤثر است.

ذرات بسيار ريز غذايی و باكتريها می توانند در لابلای پـرزهای زبـان جمع شده و باعث بوی بد دهان گردند.

 

 

 

نـكات مفـيد..................................................................................................................................

 

از يك مسواك با موهای نرم و در اندازه مناسب استفاده كنيد.

مسواك كوچكتر نسبت به انواع بزرگتر ارجح می باشد.

مسواك خوب بايد موهای صاف و يكنواخت داشته باشد. چنانچه موهای مسواك از حالت اولـيه خارج شوند بايد آنـرا عوض كرد چرا كه به طور صحيح و كامل دندانها را تميز نمی كند. (هر سه ماه يكبار)

جهت افـزايش مقاومت ميـنای دندان در برابـر پوسيدگی، از خميـر دندانهای حاوی فلورايد استفاده كنيد.

حداقل روزی دو بار مسواك بزنيد؛ شبها قبل از خواب و صبح ها پس از صرف صبحانه.

هر وعده مسواك زدن نيز بايد حداقل دو دقيقه به طول بيانجامد.

همزمان با رويش اولين دندان، پلاك ميكروبی می تواند روی آن بنشيند، بنابراين تميز كردن دندانهای كودك را از همان ابتدای رويش اولين دندان بايد شروع كرد، البته اين كار با مسواك انجام نمی شود بلكه با استفاده از پارچه مرطوبی كه روی دندانهای نوزاد كشيده می شود می توان پلاك ميکروبی را حذف كرد.

از سن دو و نيم سالگی، كه تقريباً همه دندانهای كودك رويش يافته است، بايد مسواك كردن دندانهای كودك را شروع كرد. اين كار بايد توسط پدر و مادر انجام گيرد و تا 5-4 سالگی كه كودك خود قادر به مسواك كردن نیست، لازم است پدر و مادر دندانهای او را تميز كنند و سپس بر مسواك زدن كودكان نظارت كنند.

 

 
 

 

 

 
   

Farsi Font Problem | Dental Links | Terms of Use | Contact Us | © 2009-13 Majid Noorian, D.D.S.