نکتۀ بهداشتی ماه  «

نسخه فابل چاپ اين عنوان  «

بازگشت به فهرست عناوين  «

 

دندانها در ایجاد حالت زنده صورت که انعکاسی از وجود سلامت در انسان است، نقش مهمی دارند.

دندانها به علل گوناگون از جمله بیماری دندان یا لثه، تصادفات و یا فقدان دندان در فک به صورت ژنتیکی، از دست می روند.

در بسیاری از این موارد می توان این فقدان را با ایمپلنتهای دندانی جبران نمود.

ایمپلنت دندانی پیچ کوچکی از جنس فلز تیتانیوم است که به خوبی توسط بدن تحمل شده و نقش ریشه دندان را به عهده می گیرد. ایمپلنت دندانی بعد از ایجاد یک برش بر روی لثه، داخل استخوان فک قرارگرفته (کاشت ایمپلنت) و بوسیله رشد استخوان در اطراف آن، به صورت محکم و ثابت در بر گرفته می شود. سپس تاج دندان به شکل روکش، بریج و یا دست دندان بوسیله ایمپلنت محکم نگاه داشته می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

طبیعی تر بودن درمان

 

 

ایــجاد یک پایـه بادوام جهت قـراردادن دندان بر روی آن (تصویر سمت راست)

 

 

عدم نیاز به تراش دندانهای مجاور جهت بازسازی دندان از دست رفته ( در حالت جایگزینی یک یا چند دندان از دست رفته به روش ساخت پروتز ثابت "بریج"، جهت به دست آوردن گیر پروتز، ناچار به تراش دندانهای مجاور ناحیه بی دندان"دندانهای پایه" می باشیم.)

ثابت و بی حرکت کردن دست دندانهای مصنوعی (تصویر دوم در قسمت نمونه هایی از کارهای ایمپلنت)

 

 

جلوگیری از تحلیل استخوان به دنبال کشیدن دندان (بدلیل تحریک استخوان توسط ایمپلنت)

 

 

 

 

 

 
 

 

جایگزینی دندان نیش و آسیاب کوچک اول از دست رفته توسط کاشت دو عدد ایمپلنت بدون نیاز به تراش دندانهای پیش و آسیاب مجاور:

 

تبدیل پروتز کامل متحرک فک پایین به پروتز کامل ثابت توسط کاشت چهار عدد ایمپلنت:

 
 

 

 

 
   

Farsi Font Problem | Dental Links | Terms of Use | Contact Us | © 2009-13 Majid Noorian, D.D.S.