نکتۀ بهداشتی ماه  «

نسخه فابل چاپ اين عنوان  «

بازگشت به فهرست عناوين  «

 

دندان عقل یا سومین دندان آسیاب بزرگ، آخرین دندانی است که در دهان در سنین بین 17 تا 25 سالگی، رویش می یابد.

گاهی این دندان به طور ناقص رویش یافته و یا اصلاً رویش نمی یابد که در این حالت، اصـطلاحات نیمه نهـفته و یا نهـفته را در مــورد آن به کار می برند.

علت این امر ممکن است کمبود فضا در قوس دندانی، موقعیت غیر طبیعی دندان و یا هر دو این موارد باشد.

دندانهای نیمه نهفته معمولاً باعث ایجاد مشکلاتی در آینده می شوند که بهتر است حذف گردند(جراحی دندان عقل)، از آن جمله می توان موارد زیر را ذکر کرد:

 

پوسیدگی دنـدان عقل و یا دنـدان مجاور: به دلـیل تجمع بزاق، باکتریها و ذرات مـواد غذایی در اطراف دندان نیمه نهفته.

علاوه بـر ایجـاد درد و عفونت، حذف این پوسیدگی ها نیز در اغلب موارد مشـکل می باشد.

 

التهاب حاد لثه (پری کرونیت): به دلیل تجمع بزاق، باکتری و ذرات مواد غذایی در زیر لثه.

این التهاب می تواند منجـر به عفونت موضعی، بوی بد دهـان، درد، تـورم و تریسـمـوس (گرفتگی عضلات جونده و محدودیت در باز کردن دهان به طور کامل) و درنهایت انتشار عفونت به گونه و گردن شود.

 

درد فشاری: به علت فشار دندان عقل در حال رویش به دندان مجاور.

روی هم افتادگی دندانهای جلو نیز ممکن است به علت همین فشار ایجاد شود.

 

تشـکیل کیـست: از بافت نرم اطـراف یک دندان عـقل نهـفته. این کیست ها باعـث تخریب استخوان، وسیع شدگی فک و جابجایی یا تخریب دندانهای مجاور و در موارد نادر، پیدایش تومورها از کیست موجود و نیز شکستگی خودبخودی فک در موارد رشد زیاد کیست می گردند و باید جهت جلوگیری از تخریب بیشتر استخوان برداشته شوند.

 

 

 

 

 
   

Farsi Font Problem | Dental Links | Terms of Use | Contact Us | © 2009-13 Majid Noorian, D.D.S.